Ons engagement

Ontdek wat Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk te bieden hebben, mét Groen!

Een gezellig dorp waar alles dichtbij is. Buurtwinkels in de hoofdrol. Florerende middenstand. Gezellige café’s. Groenten van het veld direct op je bord via de hoevewinkel, de zelfpluktuin of wekelijkse groentenpakketjes.

Een groen en gezond dorp. Zuivere lucht in de wijk, proper water in de beek en de vijver. Natuur in de buurt, een speelbos op fietsafstand,…

Een veilig dorp. Autoluwe straten waar het moet, en brede stoepen waar jong, oud en rolstoelers zich veilig voelen. Goed uitgeruste fietspaden en mooie toegankelijke Trage Wegen als veilige doorsteeklinten.

Een divers dorp. De gemeente waakt over de gezonde sociale woonmix tussen gezinnen, ouderen, jongeren en singles door verschillende woonmogelijkheden en huurhuizen aan te bieden.

Een mondig dorp. Burgerparticipatie, transparant bestuur, debatuurtje op de gemeenteraad, welkome kritiek.

Een dorp met identiteit. Behoud en herwaardering van historische gebouwen en dorpsgezichten.

Een landelijk dorp. Behoud van open ruimte, bossen, velden en wegels.

Een dorp als ontmoetingsplaats. Aantrekkelijke publieke ruimte waar iedereen zich thuis voelt met volkstuintjes, petanquebanen. skatepark, weiden, voetbalveldjes, groene hoekjes, ...

Een klimaatneutraal dorp. Stimuleren van energierenovatie, energiebesparing, autodelen. Installeren van elektrische laadpalen, gebruik van hernieuwbare energie.

Een biodivers dorp. Aandacht voor het herstel van de lokale biodiversiteit door plantacties, bloemenweiden, vlindertuinen en het koesteren van bedreigde soorten.